Yhteistyö

Tervetuloa yhteistyöhön:

Tulkeille/Kääntäjille

Kutsun yhteistyöhön ennen kaikkea kääntäjiä. Sekä kokeneita että ensimmäisiä askeleitaan ottavia. Teen yhteistyötä kääntäjien ja tulkkien kanssa, jotka työskentelevät Puolassa ja/tai ulkomailla.

Olen varma, että liiketoiminnan tulee perustua molemminpuolisiin hyötyihin, ja siksi strategiani perusta on "win-win"-periaate. Uskon, että vain molemminpuoliset hyödyt, minun ja liikekumppanini, takaavat pitkäaikaisen kehityksen ja yrityksen kasvun.

Arvostan kääntäjiä, jotka tekevät yhteistyötä kanssani, ja siksi minulle on tärkeää tukea heitä heidän työssään ja maksaa heille reilu palkkio. Takaan maksut ajallaan ja tyytyväisyyden yhteistyöhön.

Äänentoistojärjestelmien asiantuntijat
Etsin jatkossa yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät järjestämään konferenssit asiakkaalle ja tulkeille sopivissa olosuhteissa.

Minua kiinnostaa yhteistyö sekä pienten joukkojen tapaamisten että isojen konferenssien yhteydessä. Ensimmäisessä tapauksessa tarvitsen ammattimaisia audiovisuaalisia laitteita. Toisessa tapauksessa pieniä kokouksia varten tarvitsemme tulkkauskoppeja, äänentoistojärjestelmiä ja yleisökuulokkeita.

Konferenssien järjestäjät

Konferenssien järjestäjille takaan yhteistyön kokeneiden kääntäjien/tulkkien kanssa. Ne takaavat tilaisuuteesi osallistujille erinomaisen tulkkauslaadun ja sen, että osallistujat tuntevat olevansa aidosti tapahtumassa mukana – he tuskin huomaavat kuuntelevansa toista kieltä.

Oletteko kiinnostuneita yhteistyöstä? Tervetuloa yhteistyöhön!